Opłata za brak aktywności w PayPal pod lupą prezesa UOKiK

logo paypal

PayPal to przedsiębiorstwo oferujące usługi płatnicze dla firm, jak i osób prywatnych. Odbieranie i wysyłanie płatności odbywa się za pośrednictwem Internetu, w którym to mamy swój prywatny, wirtualny portfel. Wśród założycieli PayPala jest między innymi Elon Musk. Pod koniec ubiegłego roku PayPal wprowadził opłatę za nieaktywne konto. Odbiło się to szerokim echem wśród użytkowników i raczej negatywnymi reakcjami. Sporo osób, które znałem zdecydowało się na zamknięcie konta PayPal właśnie z powodu wprowadzonego obciążenia.

UOKiK zbada opłatę wprowadzoną przez PayPal

Wprowadzona opłata za brak aktywności w okresie 12 miesięcy początkowo została ustalona na 50 złotych, jak mogliście przeczytać w ubiegłym roku na naszym portalu. W najnowszym cenniku wynosi ona 45 złotych, a więc wciąż sporo. Do UOKiK wpłynęło kilka skarg w tej sprawie od konsumentów.

Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne

mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak podaje UOKiK, wspomniana klauzula modyfikacyjna przewiduje możliwość wprowadzenia zmian przez samo ich opublikowanie i automatyczną „akceptację” przez użytkownika, który będzie dalej korzystać z usług PayPal. Postępowanie wyjaśniające ma na celu wstępne ustalenie czy działania luksemburskiej spółki dotyczące jednostronnych modyfikacji warunków umowy z użytkownikami mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Klauzula modyfikacyjna będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

Źródło: uokik.gov.pl

Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!