Powstanie polski wielki model językowy PLLuM

PLLuM

Prawie rok po uruchomieniu ChatGPT, Polska wchodzi na scenę AI z własnym projektem – PLLuM (Polish Large Language Universal Model). Inicjatywa, zrodzona z kooperacji sześciu czołowych jednostek naukowych, ma na celu stworzenie pierwszego polskojęzycznego, otwartego i bezpłatnego modelu językowego oraz inteligentnego asystenta.

Wiodące technologie AI, jak ChatGPT czy Google Bard, pomimo imponujących możliwości, mają ograniczenia, w tym brak reprezentacji treści polskojęzycznych. PLLuM ma to zmienić, koncentrując się na danych polskich, zapewniając wsparcie dla polskich przedsiębiorców i naukowców.

“Nie stać nas na to, by zostawać w tyle”

Założyciele konsorcjum – Politechnika Wrocławska, Państwowy Instytut Badawczy NASK, OPI PIB, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN – dążą do stworzenia modelu zgodnie z zasadami etycznej AI, zapewniając reprezentatywność, przejrzystość i sprawiedliwość danych. Krajowe Centrum Doskonałości Danych w NASK-PIB odegra kluczową rolę w realizacji projektu.

Wojciech Pawlak, dyrektor NASK, podkreśla znaczenie projektu dla globalnej innowacji, łącząc dostęp do danych, kompetencji i zasobów technicznych w celu wspierania nauki i gospodarki. Prof. Maciej Piasecki z Politechniki Wrocławskiej wskazuje, że projekt wesprze rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w IT i AI.

Dr inż. Jarosław Protasiewicz z OPI PIB zauważa, że model PLLuM będzie wykorzystywał ich doświadczenie w tworzeniu narzędzi do przetwarzania języka naturalnego, jak np. Polish RoBERTa large. Dodatkowo, dr Inez Okulska z NASK-PIB zwraca uwagę na znaczenie projektu dla rozwoju wyjaśnialności sztucznej inteligencji (XAI).

Projekt PLLuM ma służyć nie tylko naukowcom i przedsiębiorcom, ale także całemu polskiemu społeczeństwu, zwiększając dostępność usług publicznych. Inteligentny asystent, oparty na modelu, ma umożliwić formułowanie zapytań w języku naturalnym, co ma szczególne znaczenie dla osób wykluczonych cyfrowo.

W ten sposób, PLLuM obiecuje nie tylko rozwój technologii, ale także promocję polskiego języka i kultury, tworząc nowe możliwości dla Polski na arenie międzynarodowej.

Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!